VERWERK JIJ PERSOONSGEGEVENS ONDER DE AVG WET?

Je hoort ondertussen heel wat over het verwerken van persoonsgegevens en vraagt je vast af wat dat nu precies inhoudt.
Volgens de AVG valt er wellicht meer onder dan je vermoedt.

Wist je dat een naam al een persoonsgegeven is? Als je dus de naam van je klant opslaat, dan verwerk je al persoonsgegevens.
Er zijn directe en indirecte persoonsgegevens.

Informatie wordt beschouwd als een persoonsgegeven als direct duidelijk is over welke persoon het gaat óf als deze informatie (in combinatie met andere gegevens) naar deze persoon te herleiden is (indirect).
Gegevens van overledenen zijn volgens de wet géén persoonsgegevens, tenzij de gegevens wat zeggen over de nabestaanden.
Ook gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens, tenzij je de organisatie min of meer gelijk kunt stellen aan een persoon. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij een eenmanszaak.

Voorbeelden directe en indirecte persoonsgegevens
Voorbeelden van direct identificerende persoonsgegevens zijn een geboortedatum, naam en adres.
Onder indirect identificerende persoonsgegevens vallen gegevens die niet rechtstreeks een persoon identificeren, maar daar wel betrekking op hebben zoals een telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, WOZ-waarde, kentekennummer en IP-adres.

BRON: veiliginternetten.nl

VERWERK JIJ PERSOONSGEGEVENS ONDER DE AVG WET?