HOE VERHOOG JE DE MAXIMALE UPLOAD IN WORDPRESS

Soms kan maximale upload in WordPress verhogen handig zijn als je grote bestanden wilt uploaden. Meestal is het echter niet aan te raden, omdat grote afbeeldingen de laadtijden van de pagina vertragen.

HOE VERHOOG JE DE MAXIMALE UPLOAD IN WORDPRESSStandaard is de max. toegestane upload van WordPress 128 MB per bestand.
Hieronder geef ik een aantal methodes om handmatig de uploadcapaciteit te vergroten.

Bedenk echter dat je hostingprovider vaak zelf een max. upload aan de serverkant heeft ingesteld!
In dat geval kun je instellen wat je wilt, je zult niet meer kunnen uploaden dan wat je host heeft ingesteld. In zulke gevallen is het goed even met je host te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

1. Groot bestand manueel uploaden via FTP of cPanel

Indien je toegang hebt tot je cPanel of je domein weet te benaderen met bv. een gratis programma zoals Filezilla, kun je het dashboard omzeilen en het bestand rechtstreeks uploaden naar je domein en dan de directe link gebruiken om de afbeelding of bestand in je pagina weer te geven.

Stel het bestand dat je wenst te uploaden noemt “bestand.png”
Je website url is bv. www.mijn-website.nl

Zorg er dan voor dat je dit bestand upload onder de public_html
Handig kan zijn dat je eerst een lege folder aanmaakt met bv de naam: “images”
Upload je afbeelding dan naar deze folder “images”

De url die je in dit voorbeeld dient te gebruiken om de link naar je grote afbeelding te leggen wordt dan: www.mijn-website.nl/images/bestand.png

2. Functions.php aanpassen

Een andere manier is je functions.php aan te passen.

A. Via FTP of je cPanel
Je vindt dit bestand onder je public_html/wp-content/themes/thema-naam
Let op, als je het veilig wilt spelen zet het dan niet rechtstreeks in je hoofdthema, maar in je zogenaamde child-theme.https://codex.wordpress.org/nl:Child_Thema’s
Doe je dit niet, wordt je net toegevoegde code bij de eerstvolgende update van je thema overschrijven en kun je alles weer dunnetjes overdoen.

Open dus het functions.php in de map van je child theme en plaats onderstaande code erin.
Het eenvoudigste is dit in de regel meteen na de eerste
@ini_set( ‘post_max_size’, ’64M’);
@ini_set( ‘max_execution_time’, ‘300’ );

de max upload is nu naar 64M gezet
de max execution tijd naar 300 ( dit om de grote bestand meer tijd te gunnen voor de server een time out instelt.

B. Via je wordpress dashboard/weergave/editor/functions.php

Let ook hier weer op dat de edtior op je actieve child theme staat!
Je kunt bovenstaande code ook via deze weg toevoegen aan de functions.php.

3. .htaccess aanpassen

maximale-upload-in-wordpress-verhogenDerde manier is je .htaccess aanpassen.
Je vindt dit bestand onder je public_html/.htaccess

Plaats onderstaande code gemakshalve helemaal onderaan je .htaccess bestand:

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

 

 

 

 

4. wp-config.php aanpassen

Je kunt de max upload ook verhogen door de volgende code toe te voegen aan het wp-config.php bestand:

@ini_set( ‘upload_max_size’ , ‘100M’ );

OPGELET!

Het aanpassen van .htaccess en functions.php kan bij verkeerde invoer ( kan al door puntje te veel of te weinig ) je hele site platleggen.
Je kunt dan niet meer via inloggen in je wordpress dashboard en moet via cPanel of FTP deze bestanden terugzetten naar hun vorige staat zonder de code of de code dit keer correct invoeren.

Hierna zal de site gewoon weer online en bereikaar zijn.
Zorg hoe dan ook voor een backup van je hele website, die je kunt terugzetten als niets anders meer helpt!

Succes!

HOE VERHOOG JE DE MAXIMALE UPLOAD IN WORDPRESS