GOOGLE ANALYTICS ONDER DE AVG

WAT JE MOET WETEN ALS JE GOOGLE ANALYTICS GEBRUIKT IN JE WEBSITE.

Veel bedrijven meten bezoekersstatistieken door de Google Analytics trackingcode als script in hun website of webshop te ( laten integreren ).

Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan een webmaster eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker.

Standaard registreert de tool echter privacygevoelige gegevens, zoals een IP-adres. Dit betekent dat je volgens de AVG expliciet om toestemming aan je bezoekers moet vragen. Verder moet je er ook voor zorgen dat dit script standaard geblokkeerd is TOT de bezoeker op je eerder aangebrachte knop klikt en ACTIEF toestemming geeft. Ik benadruk opzettelijk ACTIEF omdat een reeds vooraf aangevinkt vakje voor toestemming niet geldig is voor de nieuwe AVG wet.

Indien je in je website namelijk dit script niet standaard blockt, zou het al te laat zijn en zou je bezoeker alsnog geregistreerd worden bij de eerste hit op je website, ook al klikt de bezoeker daarna op “ik geef geen toestemming”.

In WordPress community wordt ondertussen hard gewerkt aan plugins, die niet alleen toestemming vragen, maar die het ook mogelijk maken alles te blokkeren tot er uiteindelijk gekozen wordt voor de “Ik geef toestemming knop”.

ANONIMISEREN VAN IP-ADRESSEN IN ANALYTICS

Een technische uitleg van de manier waarop Analytics IP-adressen anonimiseert.
Wanneer een klant van Analytics anonimisering van een IP-adres aanvraagt, maakt Analytics het adres anoniem zodra dit technisch gezien mogelijk is in een zo vroeg mogelijk stadium in het collectienetwerk. De IP-anonimiseringsfunctie in Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

GOOGLE ANALYTICS ONDER DE AVG

GEBRUIK VAN IP-ADRESSEN IN ANALYTICS


Aan alle computers en apparaten die verbonden zijn met internet, wordt een uniek IP-adres (Internet Protocol) toegewezen. IP-adressen worden meestal toegewezen in landgebaseerde blokken en kunnen vaak gebruikt worden om het land, de provincie en de plaats te identificeren van waaruit de computer verbinding maakt met het internet. Omdat websites IP-adressen moeten gebruiken om internet te laten functioneren, hebben website-eigenaren toegang tot de IP-adressen van hun gebruikers, ongeacht of ze wel of niet Google Analytics gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van IP-adressen om de beveiliging van de service te leveren en te handhaven en om website-eigenaren een indruk te geven van de locaties van hun gebruikers (ook wel ‘geolocatie op basis van IP’ genoemd).
Via een methode die IP-masking heet, kunnen website-eigenaren die Google Analytics gebruiken, Google Analytics laten weten dat slechts een gedeelte van het IP-adres in plaats van het gehele IP-adres moet worden gebruikt voor geolocatie.

CONCLUSIE TOESTEMMING IS VEREIST!

Er dient dus expliciet toestemming gevraagd worden indien er Google Analytics registraties plaatsvinden. Ht script moet geblokkeerd blijven tot een klant actief toestemming geeft. Bij weigering blijft het script dus geblokkeerd.

UITZONDERING WAARMEE GEEN TOESTEMMING VEREIST IS.

Google Analytics privacyvriendelijk instellen zodat men hier niet expliciet toestemming voor moet vragen.

Voorwaarden:

  1. Bezoekers informeren in de privacyverklaring.
  2. Verwerkersovereenkomst afsluiten met Google.
  3. IP-adressen anonimiseren.
  4. Het delen van data met Google uitschakelen.

Hoewel dit aantrekkelijk kan lijken, heeft bovenstaande flinke nadelen.
De locatiegegevens worden hierdoor onnauwkeurig en je verliest de mogelijkheid de gebruikers van je website te retargetten met persoonlijke advertenties.

 

Zie ook Google support